Marevan-rallin “second screen”

TL;DR: Perustin Facebookiin Marevanin käyttäjien vertaistukiryhmän, vaikka pohdiskelenkin kysymyksiä yksityisyyteni suojasta, etenkin terveydentilaani liittyen.

Yksityisyyden suoja

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 12. artikla on aina tuntunut minusta vaikeimmalta tarttua ja hahmottaa. Kyseessä on pääpiirteissään oikeus yksityisyyden suojaan. Muodollisesti: “Älköön mielivaltaisesti puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon älköönkä loukattako kenenkään kunniaa ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai loukkausta vastaan.” [1]

Thinking zombieYksityisyyden suoja on ollut korkealla tapetilla, kun ollaan keskusteltu sosiaalisen median “ilmaisista” palveluista. Meidän ihmisoikeutemme ovat valuuttaa, jolla me voimme käydä kauppaa. Continue reading “Marevan-rallin “second screen””

Testing Game Mod(ification)s

Modifiability – moddability is an essential part of contemporary games, especially digital games. This is a parallel feature to the concept of mass customisation of products in “more serious business”. It starts from, where in Pokemon Go, the player can buy and choose clothing for their avatar. It’s deeper, when games provide downloadable content (DLC) that provide more outfits for the character, but possibly also more different equipment, and even more story to the game. The fundamental level is, where the players can create such extra content and provide it for other players to include in their games. At the deepest level, and actually, in it’s original form, it is when players reverse engineer games, hack them, and provide modified versions of the games with new features.

Game modding started out from replacing the graphics and sounds with new ones, often for comedic purposes.[1] Essentially this was borderline illegal, Continue reading “Testing Game Mod(ification)s”

Kirjoitus on varsin luonnotonta viestintää

Ärsykevaroitus aiheista: Poliittinen viestintä, Perussuomalaiset.

Kirjoittaminen on vasta 6000 vuotta vanha tapa viestiä. Sitä edeltää toki kömpelömpi vastaava viestintä, kuten luolamaalaukset ja varmaan yksittäiset symbolit vaaroille ja opasteille. Nykymuotoinen kirjoitus kommunikaatiovälineenä perustuu maamerkkien lukemiseen. Luonnollista “lukemista” on katsoa ympärilleen ja tunnistaa näkemistään maamerkeistä, missä on. Tätä väittämää tarkemmin ymmärtääkseni olen lukemassa Stanislas Dehaenen kirjaa “Reading in the Brain: The New Science of How We Read”[1], johon Janet Murray[2] viittaa kertoessaan tämän asian.

Kirjoittaminen on tyypillisesti modaalisesti rajoittunutta. Itse teksti on luettaessa usein ainut modaliteetti, jota pitkin viesti välittyy. Esimerkiksi puheessa mukana ovat muunmuassa ilmeet, eleet ja äänenpainot. Koska kirjoitusjärjestelmämme perustuu puhekykyymme, me luontaisesti oletamme kirjoittajalla olevan kirjoittaessaan käytössään äänensävyn. Continue reading “Kirjoitus on varsin luonnotonta viestintää”

On the Nature of Horror and Fear

“It’s impossible for words to describe what is necessary to those who do not know what horror means. Horror… Horror has a face… and you must make a friend of horror. Horror and moral terror are your friends. If they are not, then they are enemies to be feared. They are truly enemies!” [Francis Ford Coppola, Apocalypse Now.]

The human existance culminates in horror, as horror questions the continuation of the human existance. The greatest horror arises not from a certain doom, but from uncertainty, where lies the lack of control. When the doom is certain, one can control oneself enough to embrace for it.

Typically horror stories are at their scariest, while the nature of the monster is still unrevealed.[1] Continue reading “On the Nature of Horror and Fear”

Keinotekoisen elämän tarkoitus

Etsiessäni keinotietoisuutta, olen käsittänyt yrittäväni ymmärtää omaa itseäni ja omaa tietoisuuttani. Nyt löytöretkeni on kuitenkin hieman yllättänyt, tuoden minut elämän tarkoituksen kysymyksen luokse. Tässä tilanteessa koen itseni onnekkaaksi, kun olen opinnoissani suorittanut sivuainekokonaisuudet psykologiassa ja filosofiassa. Hieman harmillisesti tosin vain lyhyinä kokonaisuuksina, koska teknologian ja numeroiden kanssa leikkiminen on ollut helpompaa, mutta on toki niistäkin tässä tilanteessa hyötyä.

Elämän tarkoituksen ongelman ovat minulle nyt tällä löytöretkellä osoittaneet, Continue reading “Keinotekoisen elämän tarkoitus”

Tietoisuuden ja tekoälyn terminologiaa

Tämä on tähänastisesti blogissani harvinainen rinnakkaiskirjoitus – julkaisun “Terminology of Consciousness and Artificial Intelligence” kanssa – joissa julkaisen saman tekstin suomeksi ja englanniksi.

Taannoin kirjoitin lyhyesti vahvan ja heikon tekoälyn käsitteistä[1], viitaten John Searlen artikkeliin, “Minds, brains, and programs”[2]. Tänään luin Susan Pockettin artikkelin “Consciousness Is a Thing, Not a Process”[3]. Päädyin pohtimaan terminologian moninaisuutta ja siitä johtuvaa sekavuutta keinoälykeskustelussa. Tämän kirjoituksen tavoite on kertoa muutaman eri termin sisällöistä, joiden kanssa voi helposti olla väärinkäsityksiä: Huomio, tietoisuus, äly, tuntevuus ja tietoisuus(sic.). Oman lisänsä tähän soppaan tuovat englannin ja suomen kielten erot.

Huomio on näistä termeistä perustavanlaatuisin ja yksinkertaisin. Continue reading “Tietoisuuden ja tekoälyn terminologiaa”

Terminology of Consciousness and Artificial Intelligence

This is, for my blog, a so-far rare double-post with “Tietoisuuden ja tekoälyn terminologiaa“, where I have the same entry both in English and Finnish.

Recently I discussed shortly the concepts of strong and weak artificial intelligence[1], as I was referring to the article Minds, brains, and programs by John Searle[2]. Today I read an article by Susan Pockett with the title Consciousness Is a Thing, Not a Process[3]. I was left thinking about the plethora of terminology in the field of Artificial Intelligence, and the chaos within. The main goal of this blog entry is to explain a set of terms that can easily be confused with each other: Attention, awareness, intelligence, sentience, and consciousness.

Attention is the most basic of these terms. Continue reading “Terminology of Consciousness and Artificial Intelligence”